این سایت متعلق به مرکزی است که محیطی را برای فعالیت و آموزش بچه‌ها فراهم می‌کند. این مرکز به دانش آموزان کمک می‌کند تا بتوانند پس از پایان یافتن زمان مدرسه ، مطابق با علایق و سلیقه‌های خود ، با استفاده از تکنولوژی مدرن آموزش ببینند. این مرکز به دلیل ایجاد نوآوری‌هایی در زمینه‌ی آموزش ، موفق به دریافت جوایزی شده است.با مراجعه به این سایت می‌توانید اطلاعاتی درزمینه‌ی پروژه‌ها و برنامه‌های علمی این شبکه به دست آورید. علاقه‌مندان می‌توانند درباره‌ی فرم‌های مورد استفاده در این سایت اطلاعاتی کسب نمایند.