از طریق این سایت می‌توانید خرید خود را به صورتOnline انجام دهید و فاکتورنویسی کنید. در این سایت کاربران با انتخاب گروه خرید و مشخص کردن کالای مورد نیاز خود ، تنها با کلیک بر روی کلمه‌ی \\"خرید\\" ،می‌توانند اجناس مورد نیاز خود را خریداری کنند ، البته باید پس از کلیک کردن بر روی کلمه‌ خرید ، کد محل اقامت خود و نحوه‌ی دریافت کالا را نیز مشخص کنند. با مراجعه به این سایت می‌توانید اطلاعات بیشتری درباره‌ی فعالیت‌های این مرکز و نحوه‌ی خرید کالا به دست آورید.