این سایت متعلق به جامعه‌‌ی بین‌المللی اطلاع رسانی اروپا می‌باشد. از طریق این سایت می‌توانید اطلاعات کاملی درباره‌ی فعالیت‌های این مرکز و کارمندان آن به دست آورید. این سایت شما را با شبکه‌های جالبی در این زمینه آشنا می‌کند. علاقه‌مندان می‌توانند از طریق این سایت با سخت‌افزارهای کامپیوتری ،نرم‌افزارها ، تئوری محاسبات ، محاسبات ریاضی ، سیستم‌های اطلاعاتی و کاربردهای کامپیوتر آشنا شوند. این سایت شما را با جوامع علمی مختلف آشنا می‌کند. از طریق این شبکه می‌توانید به جدیدترین مقالات و کتاب‌های چاپ شده در این زمینه دسترسی پیدا کنید.