از طریق این سایت اطلاعات بیشتری در‌باره‌ی کابل‌ها و Chipهای کامپیوتری به دست می‌آورید.این مرکز در زمینه‌ی نصب سیستم‌های کابلی فعالیت می‌کند. متخصصین این شرکت در زمینه‌ی پروژه‌های شبکه‌ای دارای مهارت‌های فراوانی می‌باشند. شما می‌توانید با استفاده از خدمات این شرکت سیستم‌های عملیاتی خود را راه‌اندازی کنید. از طریق این سایت می‌توانید نیازمندی‌های شبکه‌ی خود را تأمین نموده و از خدمات پس از فروش این شرکت استفاده کنید. علاقه‌مندان می‌توانند از کتابخانه‌ی تکنولوژیکی این مرکز استفاده کرده و در زمینه‌ی مشاوره از مشاوران این مرکز کمک بگیرند. با مراجعه به این سایت می‌توانید اطلاعات کاملی در‌باره‌ی فعالیت‌های این شبکه به دست آورید.