این سایت متعلق به پتانکو(Petanque) در ایالات متحده‌ی امریکا می‌باشد و به منظور گسترش این ورزش در سطح امریکا تأسیس گردیده است. این سازمان در حکم رابطی میان کلیه‌ی ورزشکاران و کلوپ‌های این ورزش در ایالات متحده‌ی امریکا و در سطح جهان می‌باشد. اهداف این سازمان عبارتند از: ۱ گسترش سطح بازی در امریکا و افزایش میزان اطلاعات عمومی افراد در این زمینه. ۲- معرفی این ورزش به مؤسسات خصوصی برای آموزش درسطح ملی. ۳- گسترش مسابقات و بازی‌های قهرمانی جهان در تمامی سطوح منطقه‌ای ، ایالتی ،ملی و بین‌المللی برای کلیه‌ی افراد. ۴- تشویق جوامع در گسترش محوطه‌های مربوط به این بازی در پارک‌ها می‌باشد.