این مرکز در زمینه‌ی تکنولوژی اطلاعات فعالیت می‌کند. این شرکت در سال ۱۹۹۵ توسطShirley و Jim Wilson تأسیس شد ، این گروه در محیط‌های برنامه‌نویسی مثل: ویژوال بیسیک ، C++ ، RPG ، Oracle ، Activex ، Java ، ODBC ، CORBA ، Delphi ، UNIX فعالیت‌های خود را انجام می‌دهد. شما می‌توانید درباره‌ی فرصت‌های شغلی موجود در این مرکز اطلاعاتی را به دست آورید و سؤالات مـورد نـظر خود را از متـخـصـصـیـن ایـن شـبکه بـپـرسـید. با مـراجـعـه بـه این سایت می‌توانید توضیحات بیشتری در‌باره‌ی فعالیت‌های این مرکز به دست آورید.