این سایت متعلق به یک شرکت مشاوره در زمینه‌ی تکنولوژی اطلاعات می‌باشد. از طریق این سایت می‌توانید ، تاریخچه‌ی کامل این مرکز را مشاهده کنید و با خدمات آن آشنا شوید. شما می‌توانید اطلاعاتی درزمینه‌ی فرصت‌های شغلی موجود در این مرکز به دست آورده و حقوق‌های مربوط به سال ۲۰۰۱ را مشاهده کنید. این سایت شما را با تیم‌های تشکیل دهنده‌ی این مرکز آشنا می‌کند و شما می‌توانید اطلاعاتی درباره‌ی اعضای تشکیل دهنده‌ی این مرکز به دست آورید. از طریق این سایت می‌توانید به لینک‌های مـفـیـدی در زمـیـنه‌ی تکنولوژی اطلاعات دسترسی پیدا کنید.