این سایت متعلق به یک گروه تحقیقاتی غیردولتی و مستقل می‌باشد. این گروه فعالیت‌هایی را در زمینه‌ی علوم کامپیوتری انجام می‌دهد. هدف اصلی این گروه ایجاد ارتباط میان فیزیک و کامپیوتر می‌باشد. این مرکز دارای تحقیقات آکادمیک در این زمینه بوده و بسیاری از فعالیت‌های خود را به چاپ رسانده است و تحقیقات حاصل از آزمایشات و مطالعات خود را در اختیار سازمان‌ها و دستگاه‌های مورد نیاز قرار می‌دهد. از طریق این سایت می‌توانید اطلاعات کاملی درباره‌ی تاریخچه‌ی شرکت Aria و فعالیت‌های پژوهشی این مرکز به دست آورید.