این سایت یک مرکز کاریابی اینترنتی در امریکا است و شما را با جویندگان کار و کارفرماها آشنا می‌کند و از طریق این سایت می‌توانید کارفرماها را از سوابق کاری و مهارت‌های خود مطلع سازید. در این سایت می‌توانید تاریخچه‌ی کامل این مرکز را مشاهده کرده و با اعضای تشکیل دهنده‌ی آن آشنا شوید. این مرکز به مشتریان خود کمک می‌کند تا بتوانند شغل مورد نیاز و مطلوب خود را بیابند و هم‌چنین از کارمندان مناسبی بهره‌مند شوند. این سایت اطلاعاتی درباره‌ی قوانین مهاجرت در اختیار علاقه‌مندان قرار می‌دهد.