این سایت متعلق به جامعه‌ی کامپیوتر استرالیا می‌باشد و اطلاعات کاملی درباره‌ی تاریخچه‌ی این مرکز در اختیار شما قرار می‌دهد. با مراجعه به بخش آموزش این سایت می‌توانید اطلاعاتی در مورد مطالب آموزشی که توسط این مرکز ارائه شده به دست آورید و هم‌چنین از فعالیت‌های تحقیقاتی و علمی این مرکز مطلع شوید. این سایت شما را به کمیته‌ی استاندارد ملی مرتبط می‌کند. از طریق این سایت می‌توانید ، بروشورهای این مرکز و مطالب آموزشی آن را Download نموده و اطلاعاتی درباره‌ی (ICDL) در اختیار علاقه‌مندان قرار داده و کاربردهای (ICDL) را مشاهده نمایید.