این سایت در مورد تکنولوژی‌های تجاری امریکا اطلاعاتی به شما ارائه می‌کند و راه حل‌هایی را در اختیار شما قرار می‌دهد که با کمک آنها می‌توانید شبکه‌ی خود را راه‌اندازی کرده و اداره کنید. در صورت مهارت داشتن در زمینه‌های تکنولوژیکی مثل: سیستم‌های کابلی ، صوتی ، اطلاعاتی ، تلفن ، طراحی های LAN/WAN ، مدیریت شبکه ، توسعه‌ی نرم‌افزار و طراحی وب می‌توانید شغل مناسبی در این شرکت پیدا کنید. این سایت شما را با محصولات ‌تولید ‌شده ‌توسط‌ این شرکت آشنا می‌کند و اطلاعاتی درباره‌ی خدمات گسترده‌ی این شرکت به دست می‌آورید. این سایت شما را به سایت‌های مفیدی در این زمینه متصل می‌کند.