این سایت به معرفی بدقیافه‌ترین فوتبالیست‌های دنیا اختصاص داردو یکی از سایت‌های طنز فوتبال است. از مسائل مورد بحث در این سایت معرفی بدقیافه‌ترین فوتبالیست‌های دنیا و شرح کامل بیوگرافی آنها و همسران آنان که تحت عنوان «دیو و پری» دراین سایت معین گردیده است ، می‌باشد. در بخشی از این سایت افراد و هواداران این ورزشکاران معرفی گردیده‌اند.شـمـا مـی‌تـوانـید با ثبت آدرسEmail خود در سایت از کلیه‌ی اطلاعات موجود در آن به آسانی استفاده نمایید.