از طریق این سایت با دانشگاهRice آشنا می‌شوید. این دانشگاه دارای رشته‌هایی چون: مهندسی شیمی ، مهندسی عمران ، محیط زیست ، ریاضیات کاربردی ،علوم کامپیوتری ، مهندسی مکانیک ، آمار ، هنر ، تاریخ ، زبان‌های مختلف ، شیمی ،بیوشیمی ، زمین‌شناسی ، ریاضیات ، فیزیک ، نجوم ، اقتصاد و... می‌باشد. این سایت شما را با گروه‌های تحقیقاتی فعال در این دانشگاه آشنا می‌کند. این دانشگاه در ایالت تگزاس واقع شده و دارای دانشکده‌های مختلفی می‌باشد. این سایت آدرس دقیق پستی و شماره‌ تلفن‌های این دانشگاه را در اختیار شما قرار می‌دهد. از طریق این مرکز می‌توانید با اساتید این دانشگاه و فعالیت‌های آنها آشنا شوید.