این سایت دانشگاه Emory را به شما معرفی می‌کند. این دانشگاه شامل رشته‌هایی مانند: علوم پزشکی ، الهیات ، حقوق ، پرستاری ، بازرگانی و هنر می‌باشد.این سایت شما را با تاریخچه‌ی این دانشگاه و برنامه های مختلف آن آشنا می‌کند. از طریق تور مجازی این سایت می‌توانید در این دانشگاه گردش کرده و با بخش‌های گوناگون این مرکز آموزشی آشنا شوید. این دانشگاه مجلاتی را در زمینه‌ی پرستاری ، پزشکی و برخی موضوعات دیگر منتشر کرده است که از طریق این سایت اطلاعاتی درباره‌ی آنها به دست خواهید آورد.