این سایت شما را با دانشگاه Denver آشنا می‌کند. این دانشگاه در سال ۱۹۶۶ تأسیس شده است.در این دانشگاه رشته‌هایی چون: هنر ، علوم اجتماعی ،بازرگانی ، حقوق ، علوم طبیعی ، ریاضیات ، علوم مهندسی و فلسفه تدریس می‌شود. این سایت نقشه‌ی این دانشگاه را در اختیار شما قرار می‌دهد و شما را با فضاهای تفریحی و سایر قسمت‌های دانشگاه آشنا می‌کند. از طریق این سایت می‌توانید مجلات مخصوص این دانشگاه را مورد مطالعه قرار دهید و از کتابخانه‌های این دانشگاه بهره‌مند شوید. علاقه‌مندان می‌توانند با فعالیت‌های ورزشی دانشجویان این دانشگاه آشنا شوند.