این سایت متعلق به فدراسیون بین‌المللی(Tchoukball)می‌باشد که در سال ۱۹۶۰ تأسیس گردیده است و هدف از تأسیس این مرکز اختراع یک بازی بود که سطح اجتماعی بودن افراد را بالا برده و بسیار لذت‌بخش باشد. ایده‌ی این سازمان ایجاد یک نوع بازی بدون خشونت و تهاجم می‌باشد و خوشبختانه قوانین حاکم بر این بازی اعضای سازمان را در نیل به اهداف خود یاری می‌نماید. این بازی یک بازی گروهی و بسیار سریع می‌باشد که امکانات زیادی را برای افراد حرفه‌ای و آماتور ارائه می‌نماید. از جمله اطلاعات موجود در این سایت شرح تاریخچه‌ ، قوانین و مقررات حاکم بر بازی و تجهیزات مورد نیاز آن می‌باشد.