این مجموعه به منظور معرفی دانشگاه سیستان و بلوچستان برای کاربران تأسیس گردیده است. این دانشگاه دارای دانشکده‌های مختلفی مانند: دانشکده‌ی هنر ، مهندسی ، علوم پایه ، ادبیات و علوم انسانی ، اقتصاد و علوم اداری ، مرکز آموزش عالی ایران‌شهر و مرکز آموزش عالی دریانوردی و علوم دریایی چابهار می‌باشد. از طریق این سایت می‌توانید اطلاعاتی درباره‌ی سازمان مرکزی این دانشگاه ، وضعیت تسهیلات تکمیلی و کتابخانه‌های آن به‌دست آورید و در سمینارهای مختلفی که توسط این دانشگاه صورت می‌گیرد شرکت نمایید و به لینک‌های مرتبط با این دانشگاه متصل شوید.