این سایت متعلق به دانشگاه فردوسی مشهد می‌باشد. از طریق این شبکه با شهر مشهد آشنا می‌شوید و توسط تور تصویری آن ، مناطق دیدنی این شهر را ملاحظه می‌نمایید. این سایت به معرفی گروه‌های آموزشی ، کتابخانه‌ی مرکزی ،نشریات و سایر بخش‌های این دانشگاه می‌پردازد. این دانشگاه اقدام به برگزاری کارگاه‌های آموزشی در زمینه‌ی: کامپیوتر ، سنجش از دور ، پردازش تصاویر ماهواره‌ای ،دایــره‌الـمعارف‌نـویـسی و اســتاندارد ISO۱۴۰۰۰ نموده است. از فعالیت‌های این سایت می‌توان به برگزاری کنفرانس‌های علمی و ارائه‌ی اطلاعات در زمینه‌ی وضعیت آب و هوایی شهر مشهد اشاره نمود.