اگر می‌خواهید با دانشگاه اصفهان آشنا شوید ، شبکه‌ی مناسبی را انتخاب کرده‌اید. از طریق این سایت‌ می‌توانید ، اطلاعیه‌ی مرکز اسناد دانشگاه به مناسبت شصتمین سال تأسیس دانشگاه اصفهان را مطالعه کنید و درباره‌ی دانشگاه مجازی http://vu.ui.ac.ir اطلاعاتی را کسب نمایید و به مجلات برتر ، به‌صورت Online دسترسی داشته باشید. این سایت به شرح تاریخچه‌ی این دانشگاه می‌پردازد. این مرکز دارای رشته‌هایی در زمینه‌های: علوم انسانی ، علوم مهندسی ، اقتصاد ،زبان‌شناسی ، علوم آموزشی و تربیت بدنی می‌باشد. کاربران در این قسمت می‌توانند اطلاعات جامعی را درباره‌ی شهر اصفهان به‌دست آورند.