این سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی تهران می‌باشد و با مراجعه به آن با تاریخچه‌ی این مرکز آشنا می‌شوید و اطلاعاتی را در زمینه‌ی مراکز پژوهش آن ، که عبارتند از: انسیتوی سرطان ، مرکز تحقیقات قلب و عروق ، مرکز تحقیقات Rheumatology به دست می‌آورید. دانشکده‌ی علوم پزشکی تهران در سال ۱۸۵۱ تأسیس شده است و در قدیم بخشی از انسیتوی آموزش عالی دارالفنون محسوب می‌گردید. از سال ۱۹۳۴ تا کنون این مرکز به عنوان بخشی از دانشگاه تهران به فعالیت‌های خود ادامه می‌دهد.