این سایت به معرفی دانشگاه شیراز می‌پردازد و از طریق آن می‌توانید با مراکز تحقیقاتی ، موزه‌ها و کتابخانه‌های این دانشگاه آشنا شوید. این سایت شما را با شهر شیراز و جاذبه‌های توریستی آن آشنا می‌کند و هم‌چنین پایگاه‌های تحقیقاتی این مرکز را معرفی می‌نماید. کاربران می‌توانند اطلاعاتی را درباره‌ی چهارمین کنفرانس هیدرولیک که در دانشگاه شیراز برگزار می‌شود کسب نمایند. دانشگاه شیراز در سال ۱۹۴۶ تأسیس شد و دارای دانشکده‌هایی در رشته‌های کشاورزی ،علوم پایه ، علوم طبیعی ، علوم انسانی ، مهندسی ، دام‌پزشکی ، تکنولوژی ، الکترونیک و حقوق می‌باشد. این سایت مراکز تحقیقاتی را که با این دانشگاه همکاری می‌کنند به شما معرفی می‌نماید.