اداره‌ی کل بورسیه و امور دانشجویان خارج از کشور واقع در ساختمان معاونت دانشجویی وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری‌ می‌باشد. این مرکز با در دست داشتن پتانسیل قوی و تجارت علمی و عملی در زمینه‌ی هدایت دانشجویی قصد دارد در عصر انفجار اطلاعات و گفتگوی تمدن‌ها با تمامی دانشجویان ایرانی در سراسر جهان برای رسیدن به اهداف تحصیلی آنها همگام باشد. این مرکز استخراج و انتقال اطلاعات دانشجویی و دانشگاهی را به صورت رایگان در اختیار علاقه‌مندان قرار می‌دهد تا آنها بتوانند براساس اطلاعات معتبر اقدام به برنامه‌ریزی تحصیلی مناسب نمایند و از اتلاف وقت و پرداخت هزینه‌های سنگین پرهیز کنند. خدمات این مرکز به شرح زیر می‌باشد:۱- ارائه‌ی اطلاعات در مورد تمام دانشگاه‌های جهان. ۲- بیان شرایط لازم جهت اخذ پذیرش یا بورسیه از دانشگاه‌های خارجی. ۳- مرکز آزمون زبان ‌Tofle ، TEITS ، GRE. ۴- سایت اطلاعاتی مربوط به تمام دانشگاه‌ها. ۵- شبکه‌ی مربوط به دانشگاه‌های امریکا ، کانادا ، انگلیس و راهنمای تحصیلی در کشور ژاپن.