این سایت به منظور دسترسی آسان و ساده و با کیفیت بالای سایت‌هایی است که برای استفاده‌ی معلمان مفید می‌باشد. این مجموعه بیشتر بر روی مسائل مربوط به کشور انگلستان تأکید می‌نماید. دیگر خدمات این سایت عبارتند از: معرفی مدارس ابتدایی ، راهنمایی ، ادبیات ، آمار مـدارس دولـتـی و خـصوصی و اخـبـار واطلاعاتی در این زمینه‌.