این سایت یکی از مراکز جهانی آمادگی شرکت در آزمون‌های LSAT می‌باشد که به ارائه‌ی مطالب مهمی از اطلاعات لازم در این زمینه‌ می‌پردازد و سطح امتیاز دانش‌آموزان این دوره را با ارائه‌ی متدها و روش‌های قدرتمند و مفید افزایش خواهد داد. هم‌چنین به ارائه‌ی اطلاعاتی در زمینه‌ی زمان برگزاری کلاس‌ها ، برنامه‌ریزی و موقعیت کلاس‌ها ، شرایط ثبت‌نام و تعطیلات می‌پردازد.