این سایت متعلق به یک سازمان غیردولتی است که هدف آن توسعه‌ی کیفیت سطح آموزش عالی و بررسی سیاست‌های سازمان و مدیریت مؤسسات آموزش عالی ،برنامه‌های آموزشی و روش‌های یادگیری می‌باشد. این مؤسسه در سال ۱۹۶۵ تأسیس گردید تا تحقیقاتی در زمینه‌ی آموزش عالی صورت دهد. درآمد این مؤسسه از طریق وجه اشتراک مجلات ، فروش کتاب و ژورنال‌ها ، هزینه‌ی کنفرانس‌ها و امتیازات به‌دست می‌آید و اعضای آن را معلمان ، محققان ، مدیران و دانش‌آموزان تشکیل می‌دهند.