با یافتن بیش از ۷۵۰ موقعیت شغلی اساتید ، مدیران و پزشکان در مدارس سراسر کشور ، این سایت به عنوان یکی از مراکز کاریابی در مدارس بین‌المللی شناخته شده است. در این سایت امکان جستجو در مدارس سراسر دنیا ، اخبار موجود و نیروهای کارآمد را دارد.