این سایت به ارائه‌ی اطلاعاتی در سه مبحث ، کمک هزینه‌های تحصیلی ،جستجو برای یافتن کالج موردنظر و نحوه‌ی پذیرش در این کالج‌ها می‌پردازد. کمک هزینه‌های موجود در این سایت برای دانش‌آموزان دبیرستان ، کالج‌ها و هم‌چنین دانشجویان مقاطع کارشناسی می‌باشد و در موارد دیگر نیز اطلاعات مفیدی در اختیار کاربران قرار می‌دهد.