در اوایل سال ۲۰۰۰ گروهی از متخصصین ، والدین و دانشجویان ، در پی چاره‌ای برای رفع نیاز مالی دانشجویان دوره‌های کارشناسی و کارشناسی ارشد برآمدند. به همین دلیل تصمیم گرفتند ، سایتی طراحی نمایند که کاربران با ثبت و درج مشخصات خود ، امکان جستجو در سازمان‌های ارائه‌دهنده‌ی کمک هزینه‌های تحصیلی را داشته باشند.