این سایت به کاربران امکان دسترسی رایگان به بهترین منابع کتاب‌های محلی را خواهد داد. در این سایت بیش از صدها نوع کتاب‌های کلاسیک موجود می‌باشد. هم‌چنین اطلاعاتی در خصوص نویسندگان و لیست کتب آنها نیز ارائه گردیده است.