این سایت به یک کتابخانه‌ی الکترونیکی مشهور است که امکان دسترسی به اکتشافات و اختراعات انسان‌ها و تاریخچه‌ی آنها را خواهد داد. این کتابخانه از نظر منابع اطلاعاتی موجود در ۸ گروه دسته‌بندی گردیده است که عبارتند از: تاریخچه‌ی جهان ، تاریخ امریکا ، علوم ، ریاضیات ، علوم اجتماعی ، ادبیات ،علوم سیاسی و قانون ، زبان ، فلسفه و مذهب. این کتابخانه هم‌چنین شامل هزاران کتاب ، تصاویر و مدارکی می‌باشد که حاوی اطلاعات مهم و ارزنده‌ای است و دسترسی به آنها برای همگان در خانه ، مدرسه ، کتابخانه و یا محل کار امکان‌پذیر می‌باشد.