این سایت یک شبکه‌ی اطلاعاتی است که هدف آن کمک به محققان ، ناشران و کتابخانه‌ها به منظور جمع‌آوری و استفاده از اطلاعات به صورت آسان‌تری می‌باشد. اعضای این شبکه با ارائه‌ی نرم‌افزار ، سیستم‌ها و خدماتی که منجر به دسترسی آسان افراد به اطلاعات لازم می‌گردد ، سعی در بهبود و مؤثر نمودن این عمل می‌نمایند. در این سایت هم‌چنین امکان استفاده از اطلاعات کتب و مجلات موجود ، به صورت رایگان وجود دارد.