این سایت به معرفی کتابخانه‌های دانشگاه ایالت آرگون می‌پردازد. در این سایت اطلاعاتی در خصوص تاریخچه‌ی این دانشگاه از نقطه‌نظر زمانی و تاریخ جشن‌های فارغ‌التحصیلی ارائه می‌گردد. هم‌چنین خدمات موجود در کتابخانه‌های آن از قبیل ساعات کار کتابخانه ، کارکنان ، آموزش‌ها ، منابع و وام‌های داخل کتابخانه را بیان می‌نماید.