این سایت متعلق به کتابخانه‌ی الکترونیکی دانشگاه ایلینیوس می‌باشد که با استفاده از تکنولوژی شبکه‌ی جهانی و رسانه‌های گروهی در ترویج و حفظ مجموعه‌های بی‌نظیر کتابخانه‌ها و فراهم ساختن امکان دسترسی آسان به آنها ،اقدام کرده است. از جمله خدمات این سایت درج ساعات ، محل‌ها ، آدرس‌ها ، تلفن‌ها و کلیه‌ی اطلاعات مربوط به کتابخانه‌ی فوق‌الذکر می‌باشد و به کاربران اطلاعات مفیدی در این زمینه‌ خواهد داد.