این سایت مربوط به ارائه‌ی اطلاعاتی در زمینه‌ی کتابخانه‌ی ادبیات می‌باشد. لیست کاملی از مؤلفان و نویسندگان معروف و نامدار به همراه کتب تألیفی آنها در این شبکه موجود است.