این سایت متعلق به کتابخانه‌ی دانشگاه کلمبیا می‌باشد که به عنوان دومین کتابخانه‌ی تحقیقاتی از نظر وسعت در کانادا نام گرفته است. این کتابخانه دارای کتاب‌هایی مربوط به انتشارات دولتی کانادا و ایالات متحده‌ی امریکا است وشامل کتاب‌های نادر و بی‌نظیری می‌باشد که محققان در سراسر دنیا به آن نیازمندند. محل قرارگیری کتابخانه‌ در ۱۰ دانشکده و ۴ کتابخانه در خارج از محیط دانشگاه‌ها واقع شده است.