این سایت متعلق به کتابخانه‌ی دانشگاه نروژ بوده که در سال ۱۹۳۵ تأسیس گردیده است و در رابطه با کلیه‌ی مناظر و اوضاع نروژ می‌باشد. در این سایت کتب و اطلاعات مفید و ارزنده‌ای موجود است.