این سایت اطلاعات کاملی در خصوص کتابخانه‌ای واقع در دانشگاه Auburn به کاربران ارائه می‌دهد. در این سایت خدماتی از قبیل: امکان جستجو برای یافتن مجلات ، ژورنال‌ها ، روزنامه‌ها و مواردی از این قبیل ارائه می‌گردد. امکان استفاده از راهنمایی‌هایی در زمینه‌ی آخرین و بزرگ‌ترین ابزار تحقیقاتی در رشته‌ی تحصیلی‌ شما و نیز امکان استفاده از اطلاعات این سایت به صورت رایگان و یا جستجو در سایت‌های دیگر موجود می‌باشد.