این سایت به معرفی ورزش والیبال می‌پردازد. این مرکز در سال ۱۹۷۶ به منظور معرفی والیبال در ایالات متحده‌ی امریکا تأسیس گردیده و شما از طریق آن با نوعی سیستم به نام سینو (Senoh) آشنا می‌شوید. این سیستم باعث ایجاد سرعت و سهولت در هنگام بازی می‌گردد و عامل ایجاد خطر توسط سیم‌های تور را برای بازیکنان کاهش می‌دهد. امروزه این شرکت تنها شرکت تولیدکننده‌ی این‌گونه از تورهای والیبال ، تنیس و بدمینتون در شمال امریکا می‌باشد. این سایت در واقع به معرفی تجهیزات ایمنی و آموزشی در رشته‌ی والیبال می‌پردازد.