این سایت به ارائه‌ی اطلاعات و خدمات کتابخانه‌ای یک کالج می‌پردازد و تمامی اطلاعات مربوط به این کتابخانه اعم از ساعات کار ، آدرس و شماره‌ی تماس ، خدمات ارائه‌ی وام و معرفی کارکنان آن را به کاربران ارائه نموده و مطالبی را عنوان می‌نماید.