این سایت مربوط به کتابخانه‌ی کالج LCCC می‌باشد که اهداف آن عبارتند از: انتقال اطلاعات به اشخاصی که قصد ادامه تحصیل دارند ، مطالعات فنی و حرفه‌ای برای اشتغال ، خدمات متعدد در زمینه‌ی تحصیلات و آموزش به منظور تقویت مهارت‌های پایه‌ای لازم برای موفقیت در آکادمی‌ها می‌باشد. هم‌چنین اطلاعاتی در خصوص نحوه‌ی پذیرش این کالج ، امور مالی کتابخانه و مواردی از قبیل آموزش‌های مربوطه ، ارائه می‌گردد.