این سایت نیز یک مرکز کمک آموزشی برای کودکان می‌باشد و به کودکان در امر یادگیری ، افزایش میزان تحصیلات و چگونگی تفریح از طریق آموزش کمک می‌نماید. این سایت به ارائه‌ی مطالبی در مورد علایق و کنجکاوی‌های کودکان در زمینه‌ی یادگیری می‌پردازد.