این سایت از نخستین مراکز ارائه‌دهنده‌ی خدمات شغلی و تحصیلی به افراد می‌باشد. هدف اصلی این شرکت تهیه‌ی استانداردهای حرفه‌ای در ابداعات تحصیلی و گسترش جهانی در امر تحصیل و پیشرفت تکنولوژی می‌باشد. در این سایت منابع معتبری در زمینه‌ی تست‌های آمادگی برای کنکور ، پذیرش ، آزمون‌های ایالتی و اطلاعاتی در زمینه‌ی مشاغل و دانشگاه‌ها در دسترس می‌باشد. هم‌چنین به معرفی دانشگاه‌های مقطع کارشناسی در رشته‌های تجارت و بازرگانی ، هنر ، علوم ،ارتباطات ، قضاوت ، طراحی و هنر گرافیک ، آموزش و پرورش و غیره و نیز دانشگاه‌های مقطع کارشناسی ارشد در رشته‌ی حقوق می‌پردازد.