این سایت به ارائه‌ی اطلاعات و توضیحاتی در خصوص ماهی‌گیری و شکار حیوانات می‌پردازد و امکان دیدن و خریدن جدیدترین محصولات ماهی‌گیری و شکار را برای کاربران فراهم می‌سازد. هم‌چنین به کاربران امکان یادگیری آخرین و جدیدترین تکنیک‌های مورد استفاده‌ی افراد متخصص را در این زمینه خواهد داد. این سایت کلیه‌ی افراد خانواده را به وجد آورده و نشاط را برای تمام افراد به ارمغان می‌آورد.