این سایت یک مرکز آموزشی برای کودکان در گروه‌های سنی مختلف است که مطالب و اطلاعاتی برای افزایش سطح تحصیلی آنان ارائه می‌دهد. از جمله این اطلاعات در زمینه‌ی ریاضیات ، علوم ، آداب اجتماعی ، ‌ دروس پیش‌دبستانی ،گالری عکس ، تقویم ، شعر و موسیقی می‌باشد. همانگونه که می‌دانید انسان در هر سن و هر زمانی آماده‌ی یادگیری و آموزش است و هدف اصلی این سایت کمک به کودکان در کسب بیشترین و بالاترین رقم از استعدادهای نهانی آنها می‌باشد.