این سایت متعلق به یک سازمان ارائه‌ی خدمات عمومی و یک محیط آموزشی در مرکز اطلاعات دانشگاه میشیگان می‌باشد که از جمله اطلاعات مفید در این سایت ارائه‌ی فرصت‌های شغلی در زمینه‌ی تدریس ، خدمات ، آموزش و غیره می‌باشد.