این سایت به ارائه‌ی منابع اطلاعاتی در زمینه‌ی حرفه‌ی کتابداری و کتابخانه‌ها می‌پردازد و کلیه‌ی اطلاعات ممکن را که کتابداران در هند و اقصی نقاط جهان به‌ آن نیاز دارند ارائه می‌دهد. تلاش این گروه قرار دادن منابع در یک نقطه و جلوگیری از پراکندگی اطلاعات در این زمینه‌ می‌باشد.