این سایت متعلق به فدراسیون بین‌المللی مؤسسات و انجمن‌های کتابخانه‌ای می‌باشد که به بیان مصالح کتابخانه‌ها وخدمات اطلاعاتی در خصوص آنها و نیز کاربران می‌پردازد. این مرکز یک سایت جهانی در زمینه‌ی ارائه‌ی خدمات و اطلاعات حرفه‌ای در زمینه‌ی کتابخانه‌ها می‌باشد که در سال ۱۹۲۷ تأسیس گردید و دارای بیش از ۱۶۲۲ عضو در ۱۴۳ کشور از سراسر جهان می‌باشد.