این سایت به ارائه‌ی مجموعه‌ای از اطلاعات اساسی درباره‌ی کتابخانه‌های معروف و راهنمایی‌هایی در خصوص منابع کتابخانه‌ای در اینترنت می‌پردازد و یکی از بزرگ‌ترین منابع در این زمینه‌ می‌باشد که به صورت رایگان در اختیار کاربران قرار می‌گیرد و شامل اطلاعاتی از قبیل: نرم‌افزارها ، موسیقی ، ادبیات ،هنر ، تاریخ ، علوم ، سیاست و مطالعات فرهنگی می‌باشد.