این شبکه یک سایت اطلاعاتی در زمینه‌ی استخدام ، منابع شغلی و فرصت‌های استخدامی می‌باشد که کاربران ضمن استفاده از آن ، امکان یافتن شغل موردنظر خود را خواهند داشت.