این سایت مربوط به کتابخانه دانشگاه هاروارد می‌باشد و در خصوص مرکز مطالعاتی توضیحاتی ارائه می‌نماید. این کتابخانه مجهز به سیستم‌های اطلاعاتی پیشرفته می‌باشد.